INWESTUJEMY W
TECHNOLOGIE TELEKOMUNIKACYJNE
I NIERUCHOMOŚCI.

KONTAKT


Telefon: +48 534177391
E-mail: biuro@prymas.com.pl

Prymas Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rewal 72-344, Tadeusza Kościuszki 2/p2, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000563481, NIP: 5871704422, REGON: 361804836.

x

ROZWÓJ

x
kliknij w dokument aby pobrać

PRACA


Obecnie brak ofert.

x

PRZETARGI UNIJNE


Informujemy, że firma Prymas Inwestycje sp. z o.o. , sp.k.. ul. Kościuszki 2/p2, 72-344 Rewal , realizuje projekt dla Działania 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod tytułem: „Budowa sieci GPON w powiecie Gryfickim, przez firmę Prymas Inwestycje sp. z o.o. ,sp.k. .POPC01_321265”. Projekt polega na wykonaniu sieci dostępowo – dystrybucyjnej, która swoim zasięgiem obejmie gospodarstwa domowe z obszaru interwencji POPC01_240988 tj. społeczność lokalna zakwalifikowana jako wykluczona cyfrowo tzn. niemająca możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Realizowany projekt w ramach obszaru interwencji POPC01_321265 obejmuje gminy Rewal i Karnice w województwie zachodniopomorskim.

Wybudowana sieć obejmie zasięgiem min. 1634 gospodarstwa domowe + jednostka publiczna z obszaru realizacji projektu, które mają możliwość dostępu do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Sieć szerokopasmowa jest wybudowana w technologii FTTH.

Wybudowana sieć jest wyposażona w 1 węzeł aktywny dostępowy oraz 20 węzłów pasywnych dostępowych.

Wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna zapewnia dostęp do usług hurtowych tj. zgodnych ze stawianymi wymaganiami dla sieci NGA – POPC m.in. przez jej nadmiarowość oraz elastyczność.

Realizacja projektu przyczynia się do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach społeczności lokalnej, a za pomocą wybudowanej infrastruktury, gospodarstwom domowym może być dostarczony Internet o przepustowości min. 100 Mb/s.

Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, szkół publicznych, podmiotów publicznych, podmiotów leczniczych z obszaru interwencji, ale z uwagi na możliwości techniczne sieci, są także dostępne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Wszelkie informacje o dostępie hurtowym do Infrastruktury Sieci POPC udostępniamy za pośrednictwem skrzynki mailowej: biuro@prymas.com.pl

Wzór umowy ramowej - Hurt


-> pobierz wzór umowy
-> pobierz lista adresowa gryficki 23.07.2018 1634HP

x